magnify
Home Podróż Compensa Voyage
formats

Compensa Voyage

Compensa Voyage to kompleksowa ochrona Ubezpieczonego podczas wyjazdów zagranicznych – zarówno prywatnych, jak i służbowych.

Ubezpieczenie Compensa Voyage to gwarancja pokrycia kosztów leczenia zarówno w państwowych jak i prywatnych placówkach medycznych na całym świecie. To również dodatkowe świadczenia, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana przez NFZ na wniosek obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprawdź co zyskujesz z ubezpieczeniem Compensa Voyage:

Compensa Voyage oferowane jest w 3 wariantach, które obejmują:

Wariant Podstawowy Standardowy Luksusowy
Ubezpieczenie kosztów leczenia: 50 000zł 200 000zł 350 000 zł
pobyt w szpitalu
badania i zabiegi operacyjne, ambulatoryjne oraz zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw
dojazd lekarza
poród
leczenie stomatologiczne do 200zł do 500zł do 1 000zł
Ubezpieczenia kosztów transportu i repatriacji:
transport Ubezpieczonego z miejsca wypadku
transport do innej placówki medycznej
transport Ubezpieczonego z zagranicy do Polski
zakwaterowanie, pobyt lub podróż Ubezpieczonego do Polski, jeżeli powrót nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia
sprowadzenie zwłok Ubezpieczonego do Polski
pogrzeb Ubezpieczonego za granicą
Assistance:
organizacja i pokrycie kosztów leczenia
organizacja i pokrycie kosztów transportu i repatriacji
poinformowanie rodziny
pomoc przy odtworzeniu dokumentów
organizacja i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej
organizacja i pokrycie kosztów opieki nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego (podczas hospitalizacji lub w razie śmierci Ubezpieczonego)
organizacja i pokrycie kosztów pobytu oraz podróży w obie strony osoby wskazanej do towarzyszenia
organizacja i pokrycie kosztów ratownictwa oraz poszukiwania
organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia, zakwaterowania, wyżywienia i podróży kierowcy do 7 500zł
organizacja i pokrycie kosztów pilnego powrotu do miejsca zamieszkania do 3 000zł
pożyczka na kaucje do 5 000zł
Ubezpieczenie kosztów transportu osoby towarzyszącej:
pobyt za granicą oraz podróż do Polski osoby towarzyszącej do 2500zł do 5 000zł
opieka nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego (podczas hospitalizacji lub w razie śmierci Ubezpieczonego) do 2 500zł do 5 000zł
pobyt oraz podróż w obie strony osoby wskazanej do towarzyszenia do 7 500zł do 10 000zł
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków opcja opcja
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej opcja opcja
Ubezpieczenie bagażu podróżnego opcja opcja

 

 

Podziel się ze znajomymi:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Flaker
  • Blip
  • Śledzik
  • Mój biznes
  • Google Buzz
  • email
  • Dodaj do ulubionych
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Komentowanie nie jest możliwe  comments