magnify
Home Rolne Dobrowolne ubezpieczenie rolne
formats

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

Dla rolników Compensa przygotowała szeroki wachlarz ubezpieczeń. Wybierz ubezpieczenie, które najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

 

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),
 • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,
 • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),
 • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),
 • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),
 • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, a ponadto w przypadku:

 • ruchomości domowych i stałych elementów – kradzież z włamaniem, rozbój,
 • zwierzat gospodarskich – padnięcie i ubój z konieczności wskutek choroby lub wypadku,
 • pojazdów wolnobieżnych – kolizja, kradzież z włamaniem, rozbój,
 • sprzętu rolniczego – przepięcie.
Podziel się ze znajomymi:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Flaker
 • Blip
 • Śledzik
 • Mój biznes
 • Google Buzz
 • email
 • Dodaj do ulubionych
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Komentowanie nie jest możliwe  comments