magnify
Home Posts tagged "ubezpieczenie ochrony prawnej"
formats

OP – ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu lub podróżowaniem w charakterze pasażera. Ubezpieczenia OP obejmuje między innymi: koszty porad, opinii i konsultacji prawnych, wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego, koszty sądowe, koszty procesu zwracane stronie przeciwnej w wypadku przegranej sprawy, koszty podróży w przypadku obowiązku stawienia się

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn