magnify
Home Rolne Ubezpieczenie rolne
formats

Ubezpieczenie rolne

Dla rolników Compensa przygotowała szeroki wachlarz ubezpieczeń. Wybierz ubezpieczenie, które najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

 

 

 

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników – osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

więcej…

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),
 • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,
 • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),
 • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),
 • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),
 • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.

więcej…

Podziel się ze znajomymi:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Flaker
 • Blip
 • Śledzik
 • Mój biznes
 • Google Buzz
 • email
 • Dodaj do ulubionych
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Komentowanie nie jest możliwe  comments